Odla stärkelsepotatis till Lyckeby!

Lyckeby Starch producerar potatistärkelse från den potatis som levereras in till våra fabriker. Odlingstekniskt skiljer sig stärkelsepotatisodlingen inte markant från övrig potatisodling. Den största skillnaden är att vi tar emot all din potatis, våra kvalitetsaspeketer är enbart stärkelsehalt (betalningsgrundande) samt smutshalt.

​​​Odlingen av stärkelsepotatis görs med speciellt framtagna stärkelsepotatissorter. Dessa sorter innehåller en högre andel stärkelse än exempelvis matpotatissorter.

Sättning görs så tidigt jorden reder sig, vilket brukar bli runt mitten på april. Utsädesmängden kan reduceras till ca 1700-1800 kg/ha utan att tappa stärkelseskörd, förutsatt att du använder dig av ett friskt utsäde.

Gödslingsnivåerna i stärkelsepotatisodling ligger runt 160 kg kväve, 20 kg fosfor och 210 kg kalium/ha. Självklart alltid anpassad till jordens näringsinnehåll och avkastningsförmåga.

Bevattning höjer din odlingssäkerhet i potatisodlingen. Vid odling av exempelvis matpotatis görs ofta bevattning för att höja kvalitén på sin skörd (t.ex. minska andelen skorv). I stärkelsepotatisodlingen utförs bevattning enbart för att höja skörden - eftersom att vi inte tar hänsyn till varken skorvförekomst eller missformade/spruckna knölar i din inlevererade potatis! De flesta stärkelsepotatisodlare som odlar på lätta, vattenkrävande jordar, börjar bevattna vid knölsättning för att lägga grunden till en hög skörd.

Under odlingssäsongen är det viktigt att hålla grödan fri från både insekter (stritar och bladlöss) och svampangrepp (bladmögel och Alternaria). Tack vare att stärkelsesorterna har en hög motståndskraft mot exempelvis bladmögel är bekämpningsbehovet sällan lika stort som i andra potatisgrödor.

I slutet av augusti påbörjas höstkampanjen. Då skördas och levereras potatisen in till Lyckeby Starch´s stärkelsefabriker belägna i Kristianstad, Mjällby och Jämjö. Leveransintervallerna är styrda utefter en leveransplan. Höstkampanjens längd beror helt på storleken på skörden samt hur stor areal som odlas. Vanligtvis körs kampanjen inte längre än till mitten av januari.

Under tiden som fabrikerna processar potatis gäller det att hålla potatisen frisk under lagringsperioden. Stor del av potatisen lagras utomhus under halm och plast.

Vill du läsa mer om Lyckeby Starch AB och odling av stärkelsepotatis samt hur våran förening är uppbyggd?

Lyckeby söker ständigt nya odlare, är du intresserad av att börja odla stärkelsepotatis eller leverera din överblivna matpotatis till Lyckeby Starch, kontakta oss!​