Om oss

Du är här:
Lyckeby - Stärkelse, fiber och protein

Lyckeby är expert på stärkelser, fiber och protein från potatis

Vi utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer moderna och potatisbaserade specialstärkelser och fibrer till livsmedels- och pappersindustri över hela världen. Kunskapen om våra kunders behov och hur våra produkter skapar mervärde, är vår drivkraft

Vår produktion baseras huvudsakligen på förnyelsebara råvaror – framförallt potatis – men även majs och tapioka.

Lyckeby ägs av Sveriges Stärkelseproducenter upa – en ekonomisk förening med cirka 700 medlemmar i södra Sverige varav​ cirka 400 odlare och levererar stärkelsepotatis till Lyckeby.

Tack vare vår förankring i lantbruket arbetar vi inom Lyckeby med varje länk i kedjan från odling och förädling av utsädespotatis och stärkelsepotatis till forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av högspecialiserade moderna produkter för livsmedels- och pappersindustrin.

Detta ger oss en stabil tillgång till råvara liksom goda möjligheter att hålla en mycket hög nivå på kvalitetskontroll och spårbarhet genom hela produktionen.​

Vår utveckling och historia

År 1927, bildades Sveriges Stärkelseproducenter ek. för, SSF. 90 år senare är SSF Sveriges enda tillverkare av potatismjöl och en framgångsrik internationell aktör som erbjuder högförädlade potatisbaserade stärkelser, fiber och protein. Läs vår historia här.

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.