Lyckeby - Lantbruk

Odla åt oss

Du är här:

Odling av stärkelsepotatis görs med speciellt framtagna stärkelsepotatissorter som innehåller en högre andel stärkelse än exempelvis matpotatis. Vi tar dock emot all din friska potatis, även överbliven matpotatis. Och vi sorterar inte bort gröna, skorviga, missformade eller rostangripna knölar.

Bli medlem i föreningen

Alla lantbrukare i södra Sverige kan söka medlemskap i Sveriges Stärkelseproducenter och få möjlighet att börja odla stärkelsepotatis genom att köpa insatskapital och teckna kontrakt för respektive odlingssäsong.

Varje medlem i föreningen deltar med en insats för varje påbörjat 880 kg potatis och varje insats kostar 400 kr. Betalning av insatskapitalet kan ske kontant eller via Sveriges Stärkelseproducenters finansieringslösning.

Odlingskontrakten tecknas på vår hemsida inför varje säsong. Här anges också storleken på den areal stärkelsepotatis du planerar odla och det är enkelt att ändra detta från år till år.

Vi betalar fastpris för potatisen, potatisens stärkelsehalt och renhet bestämmer prisnivån.

Odling av stärkelsepotatis – så här går det till

Sättningen görs så snart jorden reder sig och brukar starta i mitten av april. Utsädesmängden är normalt ca 1700-1800 kg/ha.

Ett friskt och bra utsäde är grunden för en lyckad stärkelseodling
Vid stärkelsepotatisodling används specifika sorter med högt stärkelseinnehåll, som ger hög skörd samt har odlingsegenskaper anpassade för ändamålet. De tidiga sorterna passar bra att odla och skörda tidigt på säsongen då fabrikerna startar. De senare sorterna är anpassade efter längre växtsäsong och lämpliga att lagra och leverera till fabriken senare.

Andra viktiga egenskaper hos utsädet är motståndskraft mot olika skadegörare och sjukdomar. Det finns sorter som är resistenta mot nematoder, potatiskräfta och till viss del bladmögel.

Lyckeby producerar och tillhandahåller utsäde till sina odlare med fokus på att alltid ha de bästa sorterna anpassade för vår odling. Med ca 30 utsädesodlare i Skåne och Västergötland produceras ca 10 000 ton stärkelseutsäde till vår odling med en målsättning på 100% svenskt utsäde!

Gödslingsnivåerna i stärkelsepotatisodling ligger runt 160-180 kg kväve, 50 kg fosfor och 200 kg kalium/ha. Självklart alltid anpassad till jordens näringsinnehåll och avkastningsförmåga.

Att bevattna höjer din odlingssäkerhet i potatisodlingen. Bevattningen ska starta vid begynnande knölsättning för att på så vis lägga grunden för en hög skörd.

I stärkelsepotatisodlingen utförs bevattning enbart för att höja skörden – vi tar till vara på alla potatisar, även de med skorv samt missformade eller spruckna knölar.

Under odlingssäsongen är det viktigt att hålla grödan fri från både insekter som stritar och bladlöss, samt svampangrepp – bladmögel och Alternaria. Svampsjukdomarna måste behandlas förebyggande.

I slutet av augusti påbörjas vår höstkampanj. Då skördas och levereras potatisen till våra stärkelsefabriker belägna i Kristianstad, Mjällby och Jämjö. Leveransintervallerna är styrda efter en leveransplan. Höstkampanjens längd beror helt på storleken av den totala skörden, vanligtvis körs kampanjen inte längre än till mitten av januari.

Under tiden du väntar på att få leverera din potatis enligt den plan du fått, gäller det att hålla potatisen frisk. Stor del av potatisen lagras utomhus i s.k. stukor under materialet Toptex som du kan beställa av oss.

Beställning av lantbruksprodukter

Beställning av foder, gödningsmedel, utsäde och täckmaterial.

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.