Lyckeby - Lantbruk

Odlingsutveckling

Du är här:

Lyckebys odlingsutveckling har till uppgift att öka lönsamheten i odlingen av stärkelsepotatis. Vi satsar stort på forskning & utveckling och är tillsammans med våra samarbetspartners ledande i landet på att ta fram ny användbar och applicerbar kunskap till gagn för våra odlare.

Varje år planerar och genomför vi ett stort antal fältförsök och odlarexperiment. Inriktningen på försöken rör sig mellan sortval, gödslings- och växtskyddsstrategier, samt hur vi bygger en långsiktigt hållbar odling.

Vi ger kontinuerlig rådgivning till våra odlare, bl.a. genom veckovisa odlarbrev baserade på vad som är aktuellt i fält. Vår medlemstidning Concept ges ut ett par gånger per år, i tidningen varvas försöksresultat med intressanta artiklar och reportage.

Våra odlare sammanställer odlingsjournaler över alla åtgärder de gör i fält. M.h.a. dessa samlar vi in en mängd data som analyseras årligen. Analyserna används för att ta fram efterkalkyler och dra slutsatser kring vad vi kan göra för att lyfta skördenivåer och på så vis även lönsamheten. Allt för att stärkelsepotatis ska vara en av de mest lönsamma grödorna i växtföljden.

Odlarbrev

Klicka här för att ta del av nyheter, råd och tips till dig som odlare.

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.