Lyckeby - Lantbruk

Beställning lantbruksprodukter

Du är här:

Att ta vara på och vidareutveckla biflöden från vår stärkelseproduktion är en viktig del av Lyckebys hållbarhetsarbete. Som lantbrukare kan du ta del av några av dessa produkter, som djurfoder eller växtnäring.

Vi har också produkter som hjälper dig lagra din stärkelsepotatis innan det är dags att leverera den till fabriken. För medlemmar erbjuder vi flera sorters utsädespotatis av hög kvalitet.

Välkommen med din beställning!

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.