Lyckeby - Lantbruk

Att vara medlem

Du är här:

En förening med gamla anor

Sveriges Stärkelseproducenter är en ekonomisk förening som grundades 1927 med syfte att koordinera försäljning och utveckla produktion av potatisstärkelse. Idag ägs föreningen av ca 600 lantbrukare i södra Sverige och de är även leverantörer av den viktigaste råvaran i våra fabriker –  stärkelsepotatisen.

Med möjlighet att påverka

Lantbrukare i södra Sverige kan söka medlemskap i Sveriges Stärkelseproducenter och blir då ägare med möjlighet att få odla och leverera stärkelsepotatis.

Som medlem i föreningen har man stora möjligheter att påverka eftersom principen en röst per medlem gäller.

Våra medlemmar delas in i fyra olika kretsar. Valberedningen i respektive krets föreslår ett antal fullmäktigeledamöter som väljs på våra kretsmöten i december. Samtliga fullmäktigeledamöter kallas därefter till föreningsstämman där styrelsen väljs. Styrelsen ansvarar för långsiktiga och strategiska frågor samt utser Sveriges Stärkelseproducenters koncernchef.

Sveriges Stärkelseproducenters stadgar hittar du här (pdf).

Har du frågor gällande inträde eller utträde ur föreningen kontakta Marie Appelqvist.

Odla åt oss

Så här går det till

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.