Lyckeby - Lantbruk

Bladmögelprognoser

Du är här:
Lyckeby Starch - Agricultural

Under odlingssäsongen för stärkelsepotatis ger vi rekommendationer för bekämpning av bladmögel baserade på prognosmodeller. Du hittar dem i vårt odlarbrev.

Prognosmodeller hjälper till att sätta in rätt bekämpningsåtgärd vid rätt tidpunkt. Våra fältförsök visar att det går utmärkt att använda modellerna som beslutsstöd för att behovsanpassa bekämpningarna. Genom att optimera åtgärderna går det att reducera mängden bekämpningsmedel som används och därmed blir bekämpningen även mer kostnadseffektiv.

De prognosmodeller vi använder för bekämpning av potatisbladmögel heter Skimmelstyring och VIPS. Arbetet kring dessa bedrivs i samarbete med Jordbruksverket och du kan hitta mer information om respektive modell på Jordbruksverkets hemsida. Där kan du även rapportera in fall av bladmögel.

Skimmelstyring är en dansk prognosmodell utvecklad och framtagen för just stärkelsepotatis. Modellen bygger på att man håller 7 dagars intervall mellan bekämpningsåtgärderna och dosen varierar mellan 0, 50, 75 och 100 % av full rekommenderad dos. I våra odlarbrev anger vi vilken dos Skimmelstyring rekommenderar vid varje enskild väderstation, du följer rekommendationerna för din närmsta station.

Det finns två olika modeller av Skimmelstyring, A och B. I början kan det kännas tryggt att använda modell A för att skapa förtroende för metoden, då reduceras nämligen inte dosen lika mycket. I våra fältförsök har vi även fått mycket fina resultat med modell B.

Aktuell prognos för Skimmelstyrning

Läs mer om hur du använder Skimelstyring (pdf) ›

Vips är en prognosmodell som är framtagen i Norge och försök har visat att den totala preparatförbrukningen kan minskas med 30% med hjälp av denna modell.

Vips använder väderdata, luftfuktighet och temperatur, för att beräkna en infektionsrisk. Då infektionsrisken överskrider ett visst värde är risken för bladmögelinfektion hög. I våra odlarbrev anger vi vilka dagar Vips varnat för hög infektionsrisk vid varje väderstation, följ din närmsta station. På så vis ger Vips en fingervisning om senaste veckans bladmögeltryck. Modellen ger utrymme för att förlänga intervallen mellan åtgärderna och därför passar modellen dig som vill hålla längre intervall.

Läs mer om hur du använder Vips (pdf) ›

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.