Företagsledning

Du är här:

Vår ledningsgrupp består av beslutsfattare med lång erfarenhet och hög kompetens inom vårt bolags olika delar. Vårt uppdrag är att leda och utveckla Lyckebys verksamhet framåt, samt leva upp till förväntningar från Sveriges Stärkelseproducenters styrelse. Har du frågor kring vår verksamhet? Välkommen att kontakta oss!

Lyckeby Starch - Hans Holmstedt

Hans Holmstedt

VD och koncernchef

Lyckeby Starch -

Kristina Linde

Vice VD och produktionschef

Lyckeby Starch - Mathias Samuelsson

Mathias Samuelsson

Försäljningsdirektör

Charlotte Olsson

HR-chef

Lyckeby Starch -

Kalle Johansson

Utvecklingschef

Lyckeby Starch -

Eva Lundholm

Kvalitets- och hållbarhetschef

Marie Appelqvist

Chef Kommunikation och Ägarfrågor

044-28 62 18

Joakim Modén

Supply Chain Manager

Lyckeby Starch -

André Nordgren

Business Controller

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.