Styrelse

Du är här:

Sveriges Stärkelseproducenters styrelse består av representanter från våra ägare, samt fackliga representanter från våra två affärsområden Stärkelse och Smak. Vårt uppdrag är se till att vår koncern drivs i våra ägares intressen samt att utse koncernchefen. Det är också vi som är ytterst ansvariga för koncernens verksamhet.

För frågor om Sveriges Stärkelseproducenters styrelsearbete, välkommen att kontakta Marie Appelqvist.

Marie Appelqvist

Styrelsesekreterare

044-28 62 18

Det är vi som är Sveriges Stärkelseproducenters styrelse:

Lyckeby Starch -

Nicklas Göransson

Ordförande

Lyckeby Starch -

Daniel Nilsson

Vice ordförande

Lyckeby Starch -

Jonas Fredriksson

Ledamot

Lyckeby Starch -

Per Persson

Ledamot

Lyckeby Starch -

Per Hansson

Ledamot

Lyckeby Starch - Martin Terning

Martin Terning

Ledamot

Lyckeby Starch -

Johan Andersson

Ledamot

Markus Johansson

Ledamot

Lyckeby Starch -

Oscar Silverbern

Facklig ledamot Unionen, affärsområde stärkelse

Lyckeby Starch - Patric Alriksson

Patric Alriksson

Facklig ledamot Unionen, affärsområde stärkelse

Solam

Vår koncern

Stärkelse och Smak – två olika affärsområden inom samma förening.

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.