Vår framtid

Du är här:

Om vår framtid

Läs vår VD:s brev om hur Lyckeby möter framtiden.

Vi lever i en värld som är under ständig förändring. Vi ser många stora utmaningar, inte minst förknippade med klimatet och vår användning av fossila råvaror. Behovet av livsmedel och förpackningsmaterial ökar och kraven på kvalitet, funktionalitet samt reducerad miljö- och klimatpåverkan blir större och större.

För oss på Lyckeby innebär detta spännande utvecklingsmöjligheter. Genom att bygga nära relationer med er – våra kunder och samarbetspartners – deltar vi i ert utvecklingsarbete och skräddarsyr era produkter för framtiden.

Lyckebys strategi är mycket tydlig. Vi fortsätter växa genom att utöka vårt erbjudande av förädlade, kvalificerade, moderna produkter. Vi skapar nya produkter med ännu bättre funktion och genom att förändra våra processer och implementera nya tekniker säkerställer vi att vi levererar långsiktigt hållbara produkter. Våra nya produkter förbrukar mindre mängd energi och kemikalier vid tillverkningen och bidrar till att skapa klimatsmarta, hälsosamma och säkra livsmedel när ni använder dem som råvaror.

Visionen för vårt långsiktiga utvecklingsarbete är att skapa ”den gröna stärkelsefabriken” och vi har ett antal långsiktiga forsknings- och utvecklingsprojekt som leder mot detta.

Lyckeby Careful
Idag används kemisk modifiering för att förädla våra produkter, en energi- och kemikalieintensiv process som ger stärkelseprodukter som deklareras med E-nummer i ingrediensförteckningen på de livsmedelsprodukter de används i. För att kunna erbjuda ett alternativ till dessa har vi utvecklat en produktportfölj vid namn Lyckeby Careful. Dessa stärkelseprodukter är förädlade med en ny, av Lyckeby patenterad, produktionsteknik med reducerad klimatpåverkan. Vi har lyckats reducera både mängden energi och mängden kemikalier som används i tillverkningsprocessen. Detta innebär även att produkterna är s.k. clean label-stärkelser och de deklareras utan E-nummer. Lyckeby Careful är under ständig utveckling och en av grundstenarna för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Modern växtförädling
Vi satsar även på ekodesign och moden växtförädling. I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och det nystartade bolaget SolEdit arbetar vi med att ta fram verktygslådor för att tillföra stärkelsepotatissorter nya egenskaper. I projektet använder vi oss av den nobelprisbelönade riktade mutationstekniken CRISPR Cas9, mer allmänt känd som ”Gensaxen”.

Inom kort kan vi lansera en ny stärkelsepotatis som producerar naturligt lagringstabil stärkelse. Enkelt uttryckt innebär detta att vi har flyttat den stärkelseförädling vi idag gör i fabriken till att ske naturligt i potatisen i jorden. När vi kombinerar denna stärkelse med vår patenterade Careful-teknik öppnar vi upp för nya användningsområden och kan erbjuda stärkelse med reducerad klimatpåverkan till ännu fler livsmedelsprodukter.

Vi ser också möjligheter att framöver använda CRISPR Cas9 för att skapa potatissorter med bättre sjukdomsresistens. Detta skulle innebära minskad användning av växtskyddsmedel i potatisodlingen.

Enzymteknik
I linje med vår strategi har vi valt att satsa på biologiska modifieringstekniker och enzymteknik är ett område som vi varit lyckosamma inom. Enzymer är naturens byggnadsingenjörer och därmed ett miljövänligt sätt att förändra egenskaper hos biologiska molekyler. De upptäckter vi gjort har resulterat i spännande funktionalisering av stärkelsen som vi ser stora möjligheter med. Med denna teknik kan vi producera produkter med ny funktionalitet och bättre klimatprestanda. De första produkterna kommer att börja rullas ut om ca 1 år.

I en värld som står inför större utmaningar än någonsin är också kraven på oss som industri större än någonsin. Vi måste ta dessa utmaningar på allvar och anpassa det vi gör så att det går hand i hand med hållbarhetsutmaningarna!

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.