Lyckeby - Lantbruk

Lyckeby Grow

Du är här:
Lyckeby Grow

Beställning av Lyckeby Grow (tidigare Lyckeby Organic)

Lyckeby Grow är ett organiskt gödselmedel framställt genom indunstning av fruktsaft från stärkelsepotatis. Med sitt höga innehåll av klorfri kalium och relativt höga kväveinnehåll är Lyckeby Grow ett utmärkt gödselmedel för potatis, morötter, sallad, slåttervall och andra kaliumkrävande kulturer. Lyckeby Grow är även godkänd för användning i ekologisk odling.

Lyckeby Grow har en svagt sötaktig lukt och konsistens som lös sirap, TS-halten är 37%. Gödslingsmedlet kommer bäst till sin rätt vid vårspridning med exaktspridare vars precision är minst lika bra som en handelsgödselspridare. Det går också bra att beställa Lyckeby Grow för transport till egen bassäng för att spridas med egenkonstruerad spridare eller för uppblandning med flytgödsel eller biogödsel.

För mer detaljerad information om produkten, se nedan samt ladda ner produktbladet på denna sida.

Försäljningen av Lyckeby Grow startar den 12 oktober 2022.

Du kan se ett ungefärligt växtnäringsinnehåll i ett ton Lyckeby Grow nedan, observera att detta kan variera något mellan åren. Informationen nedan är baserad på analyser från 2020. Ungefär hälften av totalkvävet blir tillgängligt inom 4 veckor från spridningstillfället.

Se priser för Lyckeby Grow nedan.

Kostnaden för lastning/lossning, transport och spridning kommer fastställas inom kort.

Transport och spridning:
Peter Nilsson
Telefon: 0733 – 50 05 41
E-mail: fjalkerod@gmail.com

Lasse Johnsson Gräv
Telefon: 0708 – 32 61 64 eller 0706 – 90 32 15 (Mathias Lindqvist)
E-mail: lasse.johnsson@live.se

Transport med tankbil till bassäng:
Mårten Jörgensson (Jörgenssons Åkeri)
Telefon: 0733 – 66 99 47
E-mail: marten.jorgensson@hotmail.com

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.