Lyckeby - Lantbruk

Lyckeby Grow

Du är här:
Lyckeby Grow

Beställning av Lyckeby Grow (tidigare Lyckeby Organic)

Lyckeby Grow är ett organiskt gödselmedel framställt genom indunstning av fruktsaft från stärkelsepotatis. Med sitt höga innehåll av klorfri kalium och relativt höga kväveinnehåll är Lyckeby Grow ett utmärkt gödselmedel för potatis, morötter, sallad, slåttervall och andra kaliumkrävande kulturer. Lyckeby Grow är även godkänd för användning i ekologisk odling.

Lyckeby Grow har en svagt sötaktig lukt och konsistens som lös sirap, TS-halten är 37%. Gödslingsmedlet kommer bäst till sin rätt vid vårspridning med exaktspridare vars precision är minst lika bra som en handelsgödselspridare. Det går också bra att beställa Lyckeby Grow för transport till egen bassäng för att spridas med egenkonstruerad spridare eller för uppblandning med flytgödsel eller biogödsel.

För mer detaljerad information om produkten, se nedan samt ladda ner produktbladet på denna sida.

Lyckeby Grow är slutsålt för säsongen

Du kan se ett ungefärligt växtnäringsinnehåll i ett ton Lyckeby Grow nedan, observera att detta kan variera något mellan åren. Informationen nedan är baserad på analyser från 2023. Ungefär hälften av totalkvävet blir tillgängligt inom 4 veckor från spridningstillfället.

Totalkväve 17 kg, varav 3,5 kg NH4-N
Fosfor 3,5 kg
Kalium 48 kg
Magnesium 2,5 kg
Svavel 7 kg

 

Priset för Lyckeby Grow är 537 kr/ton.

Vänligen ta kontakt med transportören gällande kostnaden för lastning/lossning, transport och spridning.

Transport och spridning:
Peter Nilsson
Telefon: 0733 – 50 05 41
E-mail: fjalkerod@gmail.com

Transport med tankbil till bassäng:
Mårten Jörgensson (Jörgenssons Åkeri)
Telefon: 0733 – 66 99 47
E-mail: marten.jorgensson@hotmail.com

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.