Vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete

Du är här:

Kvalitet

Eftersom våra ägare också är leverantörer av potatisråvaran till våra produkter, har vi inblick i hela kedjan från knöl till mjöl. All odling sker på lokal nivå, vilket innebär att vi har goda möjligheter att påverka att odlingen sker på ett uthålligt sätt.

Givetvis är även våra övriga råvaror, vårt emballage, våra processer och slutligen våra produkter kontrollerade, säkra och uppfyller gällande lagstiftning.

Vi ser med ödmjukhet på att vårt kvalitetsarbete aldrig är slutfört och vi arbetar kontinuerligt mot uppsatta mål genom att ständigt förbättra våra rutiner, våra processer och vår livsmedelskunskap. Som en led i detta arbete är vi certifierade enlig ett antal standarder, är du nyfiken på dessa hittar du dem i menyn till vänster på denna sidan.

Vår viktigaste målsättning är att våra produkter och vår service uppfyller krav och förväntningar från dig som är vår kund, med snabb service, transparent kommunikation och leveranser i tid. Vi erbjuder dig vårt kunnande genom hela livsmedelskedjan till färdigt koncept. Tillsammans kan vi göra dina produkter bättre och säkrare.

Hållbarhet

Inom vår koncern Sveriges Stärkelseproducenter har vi ett gemensamt hållbarhetsprogram för våra båda affärsområden Stärkelse och Smak. För att säkerställa att vårt arbete ligger i linje med nationella och globala riktlinjer för hållbar utveckling, kopplar vi vårt arbete till delmålen i FN:s Agenda 2030. Läs gärna mer om vårt totala program i vår hållbarhetsredovisning, du hittar den längre ned här på sidan.

Lyckebys verksamhet bedrivs med hög cirkularitet genom att vi förutom att förädla stärkelsen även tar till vara på sidoströmmar av andra komponenter i stärkelsepotatisen. Potatisfibern förädlar vi till en livsmedelsgodkänd produkt, proteinet säljer vi som djurfoder, fruktsaften och överblivet vatten förs tillbaka till åkermarken som gödningsmedel och bevattning.

Vi arbetar mot ständiga förbättringar för att minimera våra produkters påverkan på vår miljö, hälsa och säkerhet. För att agera på rätt sätt har vi noggrant analyserat vår verksamhets mest betydande hållbarhetsaspekter och ser att de är kopplade till utsläpp av koldioxid och användning av fossila bränslen. Vi arbetar nu hårt för att nå vår målsättning att vara helt fossilfria i egen produktion år 2025. Vi bedriver också flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt med visionen att vår stärkelseproduktion ska bli ”den gröna stärkelsefabriken”.

 

 

Hållbarhetsredovisning 2023

Läs vår digitala hållbarhetsredovisning här.

Lyckeby Starch - Potato flower

Vår framtid

Läs mer om vår vision med den gröna stärkelsefabriken I vår VD:s brev om vår framtid.

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.