Nyheter

Du är här:

Anmäl dig till Hela Sverige blommar!

Lyckeby ingår som samarbetspartner i projektet Hela Sverige Blommar vilket möjliggöra för er odlare att hämta ut frö kostnadsfritt!
Projektet har som mål att så 1000 ha blommande fältkanter och trädor hos drygt 800 lantbrukare i hela Sverige.
Syftet med projektet är att odla nektar- och pollenrika blommor till våra vilda pollinatörer. Exempel på blommor är honungsört, bovete, klöver och gul sötväppling. Sorterna är valda för att grödan ska kunna erbjuda föda åt humlor och bin under så lång tid som möjligt under säsongen. Gladare pollinatörer har många positiva effekter!

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.