Nyheter

Du är här:
Solam

Årsredovisning 2020-2021 tillgänglig på inloggade sidor

Nu finns årsredovisning och koncernredovisning för Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a. gällande räkenskapsåret 1 september 2020 – 31 augusti 2021 tillgänglig för våra medlemmar på de inloggade sidorna.

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.