Besök av riksdagsledamot Magnus Oscarsson

Du är här:

Besök av riksdagsledamot Magnus Oscarsson

Idag hade vi på Lyckeby glädjen att välkomna riksdagsledamot Magnus Oscarsson som har utsetts som särskild utredare för att se över offentlig kontroll, avgifter och finansiering i livsmedelskedjan.

 

Syftet med utredningen är att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan och skapa en mer effektiv kontrollstruktur som säkerställer likvärdiga konkurrensvillkor och förenklar för de företag som är verksamma inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter.

 

Ett givande möte med intressanta diskussioner om hur man kan förenkla och förbättra och skapa goda förutsättningar för företagen i livsmedelskedjan.

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.