Nyheter

Du är här:

Inloggningsproblem hemsida

Byte till ny driftsleverantör av IT-system kan ställa till med inloggningsproblem på hemsidan. Kontrakteringstiden av odlare för 2022 förlängs.

Vi kommer under perioden den 3-6/12 arbeta med att flytta över våra IT-system till en ny driftsleverantör. Detta kan innebära problem med inloggningen på vår hemsida lyckeby.com.

På grund av detta har vi valt att förlänga kontrakteringstiden av odlare till 2022 till och med onsdag den 8/12.

Detta kommer även innebära att våra odlare inte kommer kunna se sina inleveranser på hemsidan under helgen och att det kan vara en viss fördröjning under början av nästa vecka.

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.