Nyheter

Du är här:

Nytt Produktionstillstånd

Beslut om nytt produktionstillstånd har fattats av Länsstyrelsen och beslutet inkom måndag den 3e oktober till Lyckeby, Nöbbelöv. Det nya produktionstillståndet medger en ökning av produktionsgränsen.

Nuvarande tillstånd erhölls 13 juni 2002 och medger en produktionsgräns om högst 36 000 ton förädlad stärkelse/år. Den nya ansökan som föreligger grundar sig i att vi ser en gynnsam utveckling av försäljning av livsmedelsstärkelser. Produktionsnivån är redan idag i nivå med nuvarande tillstånd och vi ser en fortsatt ökning. Beslutet om det nya produktionstillståndet gäller för produktion om högst 72 000 ton förädlad stärkelse/år samt för produktutveckling och försökstillverkning.

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts med berörda parter och myndigheter

”Produktionstillståndet säkerställer vår fortsatta positiva expansion och utveckling”, säger VD Hans Holmstedt.

Tillståndet är villkorat och det arbete som vi nu påbörjar är att gå igenom tillståndet och de villkor som ställs på oss för att genomföra de anpassningar som åligger oss. Tillståndet görs gällande efter att det tagits i anspråk.

Kontakt
Hans Holmstedt, VD 0705 – 517 517
Marie Appelqvist, Chef Kommunikation & ägarfrågor 0729 – 659 963

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.