Nyheter

Du är här:

Stor efterfrågan på stärkelse!
Vi ser en fortsatt stark efterfrågan och hög prisnivå på
stärkelsemarknaden.
Odlingsarealen i Europa tenderar att minska kommande kampanj.
Med detta som bakgrund ser vi mycket positivt på framtiden med
goda möjligheter till ökad odlingsareal och betalning!

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.