Lyckeby - Lantbruk

Stukor och täckmaterial

Du är här:
Lyckeby - Täckmaterial

En stuka är ett effektivt sätt att lagra potatis i väntan på leverans till stärkelsefabriken. Ett bra täckmaterial är viktigt för en bra lagring.

Du kan hitta mer detaljerad information om stukor och olika täckmaterial i filen på sidan. Lyckeby har plast, nät och fiberduk till försäljning.

För beställning kontakta vågmästare i Nöbbelöv eller Östra fabriken. Täckmaterial kan även hämtas på utsädescentralen i Bäckaskog.

Utsädescentralen Bäckaskog
044 – 28 61 72

Vågmästare Nöbbelöv
044 – 28 61 64

Vågmästare Östra
044 – 28 61 31

Nedan finner du de priser som gäller för täckmaterial.
Priserna anges exklusive moms och inklusive återvinningsavgift.

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.