Nyheter

Du är här:

Elpriserna slår hårt mot livsmedelsnäringen i södra Sverige

Det är ett akut läge för livsmedelsnäringen i södra Sverige. De skenande elpriserna påverkar inte bara livsmedelsföretagens lönsamhet och möjligheter att investera i fossilfri produktion. De snedställer också konkurrensen mellan norra och södra Sverige och hotar Sveriges livsmedelsförsörjning. Hälften av all mat som produceras i Sverige kommer från Skåne. I slutänden är det konsumenterna som får betala. Maten är dyrare än någonsin, och toppen är ännu inte nådd.

På gårdagensdagens pressträff, anordnad av Livsmedelsakademin, där även regionens politiker deltog stod näringslivet enade. Det ojämlika systemet för elpris i Sverige behöver ses över. Sveriges riksdagspolitiker behöver lyfta frågan och det snarast.

Från Lyckeby deltog VD Hans Holmstedt som var tydlig i sin ståndpunkt. ”Fortsatt orimligt höga elpriser får direkta konsekvenser för de redan hårt drabbade konsumenterna”. Under alla sina år i livsbranschen har han aldrig sett denna typ av prishöjningar.  ”Prishöjningar blir en direkt följd, då vi kommer att bli tvungna att föra kostnadsökningen vidare i värdekedjan”.

Hans trycker på vikten av ett snabbt agerande av våra politiker då de höga elkostnaderna slår hårt mot vår verksamhet, odlare och konsumenter.

Lyckebys VD Hans Holmstedt manar till snabbt agerande från våra politiker. Foto: Marie Appelqvist

Fråga oss

Vi svarar gärna på frågor och ger dig mer information om våra produkter.